CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Confederației Elvețiene, Didier Burkhalter

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naţionale a Confederaţiei Elveţiene, am onoarea şi deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru poporul elvețian.

Folosesc această frumoasă ocazie pentru a menționa cu satisfacție bunele relaţii de prietenie și colaborare, existente între ţările noastre, în dorinţa comună de a conviețui armonios într-o Europă a dialogului, bazată pe solidaritate şi încredere.

Totodată, pe 1 august a fost semnat Actul Final de la Helsinki, la care Moldova şi Elveţia sunt parte şi care a dat naştere Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Profit, aşadar, de dubla semnificaţie a acestei date pentru a reitera doleanța Republicii Moldova de a intensifica, prin prisma deţinerii de către Elveţia a preşedinţiei OSCE, dialogul politic bilateral în serviciul securităţii şi echilibrului regional şi european.

În acest context, îmi exprim, de asemenea, profunda recunoştinţă pentru ajutorul şi sprijinul consecvent acordat Republicii Moldova de Confederaţia Elveţiană în procesul complex de democratizare şi reformare a ţării mele. Momentul istoric al semnării, pe 27 iunie a.c., la Bruxelles, a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeana confirmă încă o dată ataşamentul nostru constant faţă de valorile democratice, dar și opțiunea fermă a Republicii Moldova în vederea edificării unui stat european modern. Am toată convingerea că Republica Moldova poate conta şi pe viitor pe susţinerea Confederaţiei Elveţiene atît în aprofundarea dialogului bilateral, cît şi în realizarea aspiraţiilor sale europene.

În speranţa unei apropiate întâlniri la Chişinău, Vă rog să acceptați, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.