CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti Papei de la Roma Francisc

SANCTITATEA  VOASTRĂ,

Cu prilejul aniversării Pontificatului Sanctității Voastre, am onoarea și deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai cordiale și sincere felicitări, precum și de a Vă asigura de sentimentele noastre de profund respect și prețuire pentru măreața operă de consolidare a păcii și înțelegerii între popoarele lumii.

Apreciind cu multă admirație nobila activitate, desfășurată de Sanctitatea Voastră cu devoțiune și abnegație în numele credinței, speranței și solidarității, țin să-mi exprim convingerea că, astăzi, mai mult ca oricând, comunitatea internațională are nevoie de încurajare pentru a-și putea regândi acțiunile, în concordanță cu idealurile universale, de iubire și dreptate.

Cu alese urări de sănătate și de mulți ani înainte, Vă rog să agreați, Sanctitatea Voastră, asigurările înaltei mele considerații.