CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti cu ocazia jubileului de 200 de ani al orașului Taraclia

Stimați prieteni,

Permiteți-mi să Vă adresez sincere și cordiale felicitări cu ocazia jubileului de 200 de ani al orașului Taraclia. Aceasta este o adevărată sărbătoare a tuturor celor care își iubesc sincer glia, orașul natal, se mândresc cu istoria lui bogată, cultura strămoșească și ospitalitatea neamului.

Aniversarea dată ne oferă oportunitatea să reflectăm asupra istoriei orașului și să-i apreciem la justa valoare realizările obținute până în prezent. Astăzi, orașul Taraclia, una din cele mai vechi localități bulgărești de la începutul secolului XIX din sudul Moldovei, nu este conceput doar ca reședință de raion, ci și ca bilanț al dezvoltării național-culturale ascendente a bulgarilor, timp de aproape două secole. În oraș sunt concentrate instituții administrative, educative, culturale și sportive. Taraclienii pot munci și le place să muncească, ținând mult la bogata moștenire spirituală a strămoșilor.

Sper că și pe viitor taraclienii vor păstra și vor perpetua frumoasele lor tradiții, vor contribui prin energia, hărnicia și spiritul lor de inițiativă la rezolvarea problemelor stringente de actualitate, în beneficiul plaiului natal și al Republicii Moldova.

Vă felicit încă o dată cu ocazia sărbătorii, dorindu-Vă din tot sufletul ca bogatul potențial, pe care taraclienii l-au plămădit de veacuri, să contribuie plenar la integrarea europeană a țării noastre, la sporirea nivelului și calității vieții oamenilor și ca pacea, fericirea și bunăstarea să domnească în fiecare casă, în fiecare familie.