CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare al președintelui Timofti, de Ziua Independenței Letoniei

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Letonia, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, am deosebita onoare de a Vă adresa sincere felicitări. Cu bucurie folosesc acest prilej pentru a Vă transmite în același timp cele mai bune urări de bunăstare personală, iar întregului popor leton – cele mai bune urări de pace și prosperitate.

Remarcând importanţa pe care Republica Moldova o acordă consolidării relaţiilor de prietenie şi bună cooperare cu Republica Letonia și totodată dialogului politic dinamic stabilit între ţările noastre, îmi manifest sprijinul și încrederea în extinderea și aprofundarea lor în viitor, spre binele popoarelor noastre.

De asemenea, îmi exprim deplina recunoştinţă pentru susţinerea acordată Republicii Moldova din partea statului leton în procesul de modernizare şi reformare a ţării, precum şi în eforturile sale de integrare europeană.

Dorindu-Vă multă sănătate şi succes în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea distinsei mele consideraţii.