CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare al Președintelui Nicolae Timofti, adresat Președintelui Republicii Cehe, Miloš Zeman, cu prilejul Zilei Naționale

EXCELENŢĂ,

 Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Cehe, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, însoţite de alese urări de pace, prosperitate și bunăstare pentru poporul ceh. 

Mă bucur să constat că raporturile moldo-cehe înregistrează o dezvoltare continuă, conferind parteneriatului bilateral noi perspective de intensificare. Folosind această frumoasă ocazie, reiterez întreaga gratitudine pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în sectoare vitale pentru economia naţională, menit să contribuie la avansarea graduală a ţării noastre pe calea integrării europene.

Îmi amintesc cu plăcere de ultima noastră întrevedere la Chișinău și de discuțiile substanțiale purtate pe teme de interes comun, care au demonstrat, în mod elocvent, tendința comună spre propulsarea raporturilor dintre ambele noastre țări la un nou nivel calitativ superior.

Dorindu-Vă multă sănătate şi succese în activitatea Dumneavoastră, Vă rog să acceptați, Excelenţă, asigurarea distinsei mele considerații.