CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare al Președintelui Nicolae Timofti, adresat doamnei Doris Bures, Preşedintele Consiliului Naţional al Republicii Austria, cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Austria

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul celebrării Zilei Naţionale a Republicii Austria, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, Vă adresez sincere felicitări, însoțite de cele mai cordiale urări de pace şi prosperitate pentru poporul austriac.

Profitând de această ocazie, reiterez interesul constant al Republicii Moldova pentru dezvoltarea relaţiilor cu Republica Austria, în particular prin impulsionarea dialogului politic bilateral, consolidarea cadrului juridic, precum şi extinderea cooperării comercial-economice şi socio-umanitare.

Îmi exprim ferma convingere că raporturile de prietenie şi colaborare moldo-austriece vor cunoaște și în continuare o dezvoltare continuă pe multiple planuri, spre beneficiul ambelor noastre popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate și succese în activitatea Dumneavoastră, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.