CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare adresat de președintele Timofti domnului János Áder, președintele Ungariei

EXCELENŢĂ,

 Cu ocazia Zilei Naţionale a Ungariei, am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, sincere şi cordiale felicitări, însoţite de urări de sănătate şi succes în activitatea Dumneavoastră de înaltă răspundere, precum și de urări de pace şi  prosperitate continuă pentru poporul maghiar.

Folosesc acest frumos prilej pentru a-mi exprima convingerea că relaţiile de prietenie şi bună înţelegere existente între Republica Moldova şi Ungaria, vor constitui premise pentru impulsionarea dialogului bilateral în  cele  mai  diverse  domenii,  în beneficiul  țărilor și  popoarelor  noastre.

Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea distinsei mele consideraţii.