CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Timofti doamnei Simonetta Sommaruga, președinte a Confederației Elvețiene

EXCELENŢĂ,

Am onoarea şi deosebita plăcere să vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări cu ocazia Zilei Naţionale a Confederaţiei Elveţiene, dorindu-vă multă sănătate și noi succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere, iar poporului elvețian – pace şi prosperitate.

Folosesc acest prilej deosebit pentru a remarca cu satisfacţie consolidarea dialogului politic moldo – elveţian în virtutea prieteniei şi încrederii care leagă ţările noastre. Ataşamentul faţă de principiile fundamentale ale democraţiei, pe care le împărtăşim deopotrivă şi dorinţa comună de pace şi securitate în spaţiul european constituie premise esenţiale pentru aprofundarea şi diversificarea cooperării dintre ţările noastre, în spiritul unei conlucrări armonioase şi reciproc avantajoase.

Totodată, doresc să-mi exprim, şi cu această ocazie, profunda gratitudine pentru proiectele de asistenţă implementate cu succes în ţara noastră, proiecte care vin să sprijine eforturile de reformare şi democratizare a Republicii Moldova.

Vă rog sa acceptați, Excelență, asigurările înaltei mele considerații.