CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare adresat de președintele Nicolae Timofti Majestății sale, regelui Philippe al Belgiei

MAJESTATE,

Am onoarea şi deosebita plăcere să vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi în nume personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru  poporul  belgian, cu prilejul Zilei Naţionale a Regatului Belgiei.

Cu acest frumos prilej, îmi exprim înalta apreciere pentru relațiile moldo-belgiene, care înregistrează în prezent o dezvoltare dinamică, și gratitudinea pentru susținerea pe care Regatul Belgiei o acordă proceselor de modernizare derulate în Republica Moldova și dialogului țării mele cu structurile Uniunii Europene.   

Am ferma convingere că relațiile bilaterale dintre țările noastre se vor aprofunda în continuare, inclusiv prin promovarea cu succes a agendei de aliniere a Republicii Moldova la standardele europene.

Vă rog să acceptați, Maiestate, asigurarea deosebitei mele considerații.