CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare adresat de președintele Nicolae Timofti domnului Petro Poroshenko, președinte al Ucrainei

EXCELENŢĂ,

Am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări cu prilejul Zilei Naționale a Ucrainei – Ziua Independenței. Totodată doresc să transmit întregului popor ucrainean cele mai bune urări de pace, prosperitate și un viitor fericit.

Remarcând cu satisfacție caracterul deschis și constructiv al dialogului moldo-ucrainean, îmi exprim ferma convingere că relațiile de prietenie, bună vecinătate şi cooperare reciproc avantajoasă, existente în mod tradițional între Republica Moldova şi Ucraina, se vor dezvolta și consolida în continuare în beneficiul ambelor noastre țări și popoare.  

Cu certitudinea că autoritățile ucrainene vor reuși și în continuare să obțină progrese reale pe calea implementării agendei ambițioase de reforme politice, economice și sociale, consolidării societății, ridicării nivelului de trai al poporului și realizării obiectivului strategic de integrare europeană,                     

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.