CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare adresat de președintele Nicolae Timofti domnului Alexandr Lukașenko, președinte al Republicii Belarus

EXCELENŢĂ,

În numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, doresc să vă adresez cele mai sincere felicitări cu prilejul Sărbătorii Naţionale a Republicii Belarus – Ziua Independenţei.

Constat cu satisfacţie dinamizarea dialogului politic bilateral şi dezvoltarea continuă a relaţiilor moldo-belaruse în domeniile de interes comun, în spiritul respectului reciproc şi al relaţiilor tradiţionale de  prietenie.

Îmi exprim încrederea că vizita pe care o voi efectua în curând în Republica Belarus va constitui o oportunitate favorabilă pentru consolidarea relaţiilor dintre ţările noastre, în beneficiul ambelor popoare. 

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări de sănătate şi bunăstare personală, iar poporului belarus – cele mai bune urări de pace și prosperitate.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările deosebitei mele considerații.