CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare adresat de președintele Nicolae Timofti doamnei Dilma Vana Rousseff, președintă a Republicii Federative Brazilia

EXCELENŢĂ,

 Am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai cordiale şi sincere felicitări cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Federative a Braziliei și de a transmite urări de  pace şi bunăstare poporului  brazilian.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a constata cu satisfacție că între Republica Moldova și Republica Federativă a Braziliei s-au statornicit relații de prietenie și înțelegere reciprocă, ceea ce îmi inspiră încrederea că dialogul bilateral va avansa pe multiple planuri.

În acest context, sunt ferm convins că, prin eforturi comune, vom reuși să aprofundăm cooperarea comercial-economică și investițională dintre statele noastre, inclusiv prin sporirea exporturilor de produse autohtone în Republica Federativă a Braziliei și prin extinderea prezenței companiilor braziliene în  economia Republicii  Moldova.

Dorindu-vă multă sănătate şi succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea distinsei mele consideraţii.