Mesajul de condoleanțe transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Islamice Pakistan, Mamnoon Hussain

EXCELENŢĂ,

Cu un sentiment de adâncă tristețe am aflat despre atentatul terorist asupra unei școli din orașul Peshawar, care s-a soldat cu numeroase pierderi de vieți omenești, în special copii.

În numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, Vă exprim Dumneavoastră și întregului popor pakistanez profunda noastră compasiune și solidaritate, iar familiilor îndoliate Vă rog să le transmiteți sincere condoleanţe.