CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj domnului Nicos Anastasiades, Președintele Republicii Cipru

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Cipru, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere felicitări, însoţite de urări de pace şi prosperitate pentru cetățenii ciprioți.

Folosesc frumosul prilej pentru a remarca bunele legături de prietenie şi cooperare dintre ţările noastre, dar şi interesul reciproc pentru extinderea lor în sectoarele de interes comun.
Totodată, îmi exprim convingerea că prin avansarea relațiilor politice bilaterale, parteneriatul moldo-cipriot va deveni şi mai consistent, reflectînd în totalitate sarcinile ambiţioase de dezvoltare ale ambelor ţări la etapa actuală.

Dorindu-Vă mult succes în activitatea Dumneavoastră responsabilă, Vă rog să acceptaţi, Stimate Domnule Președinte, expresia înaltei mele consideraţii.