CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare Maiestăţii Sale Imperiale, Împăratul Akihito al Japoniei

MAIESTATE,

Sînt onorat să Vă transmit, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai alese felicitări cu ocazia zilei de naştere a Maiestăţii Voastre Imperiale, împreună cu sincere gînduri de pace şi multă  prosperitate  tuturor  cetățenilor  japonezi.

Pe această cale, doresc să Vă asigur de recunoștința noastră profundă pentru contribuția substanțială a Japoniei la dezvoltarea și modernizarea diverselor sectoare ale economiei Republicii Moldova, devenind, în ultimul timp, unul dintre partenerii valoroși ai țării mele.

Reiterînd urările de bine, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, expresia distinsei mele consideraţii.