Mesaj de felicitare domnului Xi Jinping, Preşedintele Republicii Populare Chineze

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul prelungirii mandatului Dumneavoastră în funcţia de Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist din China, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal,  Vă  adresez  cele  mai  sincere  felicitări.

Consider că această realegere reconfirmă atașamentul societății chineze pentru cursul de dezvoltare a țării, promovat pe durata mandatului precedent. Sînt convins că activitatea Dumneavoastră în cea mai înaltă funcție în stat va contribui și mai departe la prosperarea Chinei, în beneficiul poporului.

Cu satisfacție constat că relațiile dintre țările noastre se consolidează în mod consecvent și dinamic, atît la nivel bilateral, cît și multilateral. În context, Vă asigur de înalta apreciere față de asistența socio-umanitară oferită de  Republica  Populară  Chineză.

Totodată, doresc să reconfirm deplina disponibilitate a Republicii Moldova de a aprofunda potenţialul existent moldo-chinez în toate domeniile prioritare.

Dorindu-Vă multă sănătate şi realizări în îndeplinirea misiunii responsabile de guvernare a statului, Vă rog să primiţi, Excelenţă, asigurarea distinsei mele  consideraţii.