CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare domnului Frank-Walter Steinmeier, Preşedintele Federal al Republicii Federale Germania

EXCELENŢĂ,

Celebrarea Zilei Unităţii Republicii Federale Germania este o ocazie deosebită de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, sincere felicitări și urări de prosperitate și pace tuturor cetățenilor  germani.

Doresc să folosesc acest frumos prilej pentru a evidenţia bunele legături de prietenie şi colaborare care s-au instituit de-a lungul anilor  între Republica Moldova şi Republica Federală Germania. Mă bucur să constat că, pe parcursul celor 25 de ani de relaţii diplomatice, țările noastre au contribuit prin eforturi conjugate la crearea unui cadru favorabil dezvoltării  dinamice  a  cooperării  politice,  economice  şi  culturale.

Aceste premise îmi oferă convingerea că dialogul moldo-german se va consolida în continuare sub semnul armoniei şi al dinamismului, în  beneficiul  ambelor  state.

Dorindu-Vă multă sănătate şi succese în activitatea pe care o desfăşuraţi, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.