CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare domnului Borut Pahor, Preşedintele Republicii Slovenia

EXCELENŢĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai cordiale felicitări cu prilejul realegerii Dumneavoastră în funcția de Președinte al Republicii Slovenia, însoțite de urări de succes în exercitarea responsabilului mandat încredințat.

Folosind această ocazie frumoasă, doresc să-mi exprim încrederea  că legăturile de prietenie dintre popoarele noastre se vor dezvolta și în continuare, iar Republica Slovenia va rămîne un susținător activ al Republicii Moldova în realizarea obiectivelor sale de reformare și  modernizare  a  țării.

Totodată, am ferma convingere că, prin eforturi conjugate, relațiile pragmatice și constructive ce stau la baza colaborării moldo-slovene  vor cunoaște o dinamizare în toate domeniile de interes comun, cu rezultate benefice pentru ambele noastre state.

Reiterîndu-Vă urările de bine şi de multă sănătate, Vă rog să acceptați, Excelenţă, expresia înaltei mele considerații.