CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare domnului Alexander Van Der Bellen, Preşedintele Federal al Republicii Austria

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Austria, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, adresez cele mai alese urări de pace şi prosperitate tuturor cetățenilor austrieci.

Sărbătoarea de mare însemnătate pentru poporul Dumneavoastră este o ocazie deosebită de a Vă exprima mulţumiri pentru sprijinul constant oferit de Republica Austria țării mele în vederea implementării agendei de reforme şi avansării în procesul reglementării conflictului transnistrean.

Mă bucur să remarc că în cei 25 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Austria, dialogul și cooperarea bilaterale au devenit tot mai dinamice şi fortificate în cele mai importante domenii. Aceste tendinţe pozitive dovedesc un interes sporit al ţărilor noastre de a extinde şi aprofunda legăturile de prietenie şi colaborare moldo-austriece.

În speranţa unei conlucrări fructuoase pe viitor, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia înaltei mele consideraţii.