CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Mondiale a Turismului

STIMAȚI CONCETĂȚENI,

Cu o deosebită plăcere doresc să Vă adresez alese felicitări, cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului.

Fără îndoială, actualmente, în ritmul grăbit al evoluției lumii, turismul reprezintă promotorul de bază al relațiilor interculturale.

Devenind una dintre cele mai puternice ramuri ale economiei, industria turistică oferă oamenilor de pretutindeni posibilitatea de a călători, de a se întîlni, indiferent de naţionalitate și distanță, dezvoltînd în același timp resortul național.

În dorința sinceră de a imprima un rol cît mai important turismului din țara noastră, luînd în considerare necesitatea susținerii valorilor pe care acesta le promovează și avînd în vedere că Republica Moldova a fost aleasă Capitala Mondială a Turismului Vinicol-2018, sprijin pe toate căile valorificarea patrimoniului cultural-turistic. Moștenind bogăția plaiului, cu Codrii irepetabili, cu Nistrul înveșnicit, cu galeriile subterane și podgoriile imense, Moldova ne surprinde anul împrejur cu frumuseți de nedescris. Or, acest fapt reprezintă o oportunitate unică de a interesa turiști și de a le dărui din farmecul regiunii noastre.

În context, țin să vă asigur că doar prin ampla valorizare a segmentului economic respectiv vom reuși să atragem investiții, implicit să creăm locuri de muncă. Astfel, sînt convins că datorită potenţialului peisagistic, tradiţiilor culinare, ospitalității moldovenilor ne va reuși să întemeiem premise pentru impulsionarea și propagarea turismului național.

Vă îndemn, stimați concetățeni, să ne unim forțele și eforturile pentru a re-descoperi Moldova, pentru a-i conferi noi valențe pe plan internațional, astfel încît oaspeții noștri s-o îndrăgească cît mai mult!