CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale, doamnei Marie-Louise Coleiro Preca, Preşedintele Republicii Malta

EXCELENŢĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Malta, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, sincere și calde felicitări, împreună cu urări de bunăstare și prosperitate pentru poporul maltez.

Această frumoasă ocazie îmi oferă oportunitatea să reiterez interesul continuu al țării mele pentru valorificarea potențialului de dezvoltare a relațiilor bilaterale și a noilor perspective de colaborare, în beneficiul ambelor noastre state.

Dorindu-Vă multă sănătate și succese în activitatea de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.