CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Austria

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Austria, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru poporul austriac.

Profitînd de acest frumos prilej, doresc să-mi exprim înalta apreciere față de evoluția dinamică a raporturilor moldo-austriece şi profunda gratitudine pentru susținerea acordată Republicii Moldova în procesul de modernizare şi în cadrul dialogului cu structurile Uniunii Europene.

Mă bucur să pot reitera că vizita Dumneavoastră în Republica Moldova, care a avut loc în noiembrie anul trecut, a contribuit substanțial la consolidarea parteneriatului bilateral şi a făcut posibilă deschiderea unor noi oportunități de cooperare în diverse domenii, în special cel economic.

De asemenea, am convingerea că bunele relații de prietenie şi colaborare, existente între Republica Moldova şi Republica Austria, vor continua să se dezvolte şi să se extindă, în beneficiul ambelor noastre țări şi popoare.

Dorindu-Vă succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelenţă, asigurarea distinsei mele consideraţii.