CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Sanctității Sale Kirill, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii

SANCTITATE,

Cu prilejul zilei de naștere, în numele întregului popor al Republicii Moldova și al meu personal, Vă adresez cele mai sincere felicitări.

Pe bună dreptate, sînteți unul dintre cei mai influenți lideri spirituali din întreaga lume. În fiecare predică, ne amintiți despre valorile eterne, ne îndemnați spre dragoste, mărinimie, echitate socială, patriotism, păstrare a tradițiilor. Cuvintele pe care le rostiți sînt ascultate nu doar de către creștinii ortodocși, ci și de reprezentanții altor confesii. Cuvîntul pastoral al Sanctității Voastre este important anume astăzi, cînd, la nivel mondial, sînt distruse valorile spirituale și religioase, alimentînd extremismul religios, împotriva însăși a păcii și conviețuirii frățești între popoare.

Folosind această ocazie, Vă reiterez invitația de a vizita țara mea şi de a participa la Congresul Mondial al Familiilor, care va avea loc în 2018, la Chișinău.

Ţin să Vă asigur că poporul moldovenesc va păstra mereu credința Bisericii-mame, aşa cum au transmis-o părinții, buneii şi străbunii noștri.

Sanctitatea Voastră, Vă doresc din suflet multă sănătate, putere de muncă şi ajutorul lui Dumnezeu pentru binele celor pe care îi păstoriți, precum și în toate  bună sporire întru mulți ani fericiți!