CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii

SANCTITATE,

Cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere, Vă rog să acceptați cele mai calde felicitări și sincere urări de viață lungă, multă sănătate și noroc pe tărîmul slujirii patriarhale întru  plinătatea credinței ortodoxe.

Folosesc acest plăcut prilej pentru a Vă exprima profundă recunoștință pentru activitatea plină de abnegație  a Sanctității Voastre, care urmărește realizarea păcii, concordia confesională și armonizarea relațiilor interetnice. În acest context, apreciem foarte mult contribuția personală a Preafericirii Voastre la consolidarea legăturilor strînse de secole dintre poporul rus și cel moldovenesc bazate pe o singură credință ortodoxă, prietenie și înțelegere reciprocă.

Preafericite Părinte Patriarh, în această semnificativă zi aniversară Vă doresc din toată inima să primiți de la Bunul Dumnezeu harul Său, care Vă sfințește rodnica păstorire și gândurile luminoase.

Dumnezeu să Vă aibă în paza Lui!