CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Turkmenistanului, Gurbanguly Berdimuhamedow, cu ocazia Zilei Independenței acestei țări

Stimate Gurbanguly Mialikgulîievici,

Am onoarea să vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, sincere felicitări împreună cu alese urări de bine, cu prilejul Zilei Independenței Turkmenistanului.

Este îmbucurător faptul că acest eveniment este marcat prin realizarea reușită a unor proiecte economice de anvergură, prin consolidarea pozițiilor pe arena internațională și accelerarea creșterii bunăstării poporului turkmen.

Folosesc această ocazie pentru a menționa cu satisfacție rezultatele întrevederii noastre de la Așgabat, precum și interesul reciproc în realizarea importantului potențial al relațiilor moldo-turkmene. Sînt convins că intensificarea dialogului interstatal va contribui plenar la extinderea legăturilor de prietenie, la dezvoltarea colaborării dintre Republica Moldova și Turkmenistan în diverse domenii.

Dorindu-Vă multă sănătate și noi realizări în exercitarea înaltei funcții de mare răspundere, iar poporului turkmen prieten – pace și prosperitate, Vă rog să acceptați, stimate Domnule Președinte, asigurarea înaltei mele considerații.