CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Turkmenistanului, Gurbanguly Berdimuhamedow

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul Zilei Independenței, care este marcată astăzi în Turkmenistan, am 
onoarea și deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere felicitări. De asemenea, în această zi de sărbătoare, doresc să-i transmit poporului turkmen prieten cordiale urări de pace, de bine, prosperitate și de noi realizări pe tărâmul dezvoltării continue a statului.

Confirmând disponibilitatea de a activiza colaborarea fructuoasă între țările 
noastre, doresc să-mi exprim ferma convingere că, prin eforturi comune, vom reuși să impulsionăm dezvoltarea relațiilor moldo-turkmene și să intensificăm activitatea de valorificare a potențialului cooperării bilaterale.

Reiterând urările de multă sănătate, bunăstare și de succes în realizarea 
obiectivelor propuse, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Președinte, asigurările distinsei mele considerații.