CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump

Stimate Domnule Președinte,

Cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, în numele meu 
și al poporului Republicii Moldova, Vă adresez Dumneavoastră personal, precum și tuturor cetățenilor americani cele mai sincere felicitări, împreună cu alese urări de bine.

Mă bucur de faptul că între Republica Moldova și Statele Unite ale 
Americii s-au stabilit relații speciale de prietenie și colaborare, bazate pe idealuri comune și încredere reciprocă.

Folosind deosebitul prilej, țin să reiterez recunoștința noastră pentru 
asistența tehnico-financiară substanțială, oferită în ultimele decenii țării mele de către Statele Unite ale Americii. Evaluăm înalt și susținerea constantă pe care ne-o acordați în vederea implementării reformelor, consolidării statului de drept și sporirii capacităților instituțiilor strategice.

Totodată, caracterul multidimensional al cooperării bilaterale îmi inspiră 
încredere că, în anii ce urmează, vom reuși să sporim schimburile economice și investițiile, să întărim parteneriatul privilegiat și să fructificăm această frumoasă prietenie.

Statele Unite ne-au dovedit sprijinul, printr-un ajutor impunător, și în 
această perioadă dificilă de pandemie, în pofida situației cu care se confruntă ele însele pe intern, – fapt pentru care exprim încă o dată aprecierea noastră sinceră.

Reafirmând interesul Republicii Moldova de a extinde cooperarea cu 
Statele Unite ale Americii și de a consolida dialogul politic la nivel înalt, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Președinte, asigurările distinsei mele considerații.