CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare, adresat președintelui României, domnul Klaus Iohannis

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, cu prilejul zilei de naştere, sincere și cordiale felicitări, împreună cu urări de sănătate, viaţă lungă, noi  împliniri  și  bucurii  alături  de  cei  dragi.

Acest eveniment special îmi permite să Vă apreciez calitățile profesionale și omenești care V-au remarcat, având ferma convingere că energia, forţa şi determinarea Dumneavoastră vor contribui de o manieră consistentă la prosperarea poporului român, dar și la consolidarea şi diversificarea relaţiei dintre ambele  țări, bazate pe comunitate de valori și aspirații.

Excelență, țin să Vă asigur că păstrez cele mai frumoase impresii în urma discuțiilor purtate la Chişinău, Bucureşti şi cu alte ocazii, care m-au convins că există un interes statornic şi reciproc pentru dezvoltarea unor legături privilegiate între statele noastre, pe multiple planuri.

În numele meu și al poporului pe care am onoarea să-l reprezint, vreau să exprim profunda gratitudine pentru angajamentul valoros ce Vi l-ați asumat personal întru susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, pe care, cu siguranță, îl vom consolida şi mai departe cu aceeași intensitate.

Cu prilejul solemnei sărbători, Vă doresc, Excelență, să realizați cu succes proiectele inițiate în exercitarea funcției de mare răspundere pe care o dețineți, precum și să aveți putere și rezistență pentru faptele mari care urmează.

La Mulţi Ani!

Cu un deosebit sentiment de prietenie,

 

 

NICOLAE  TIMOFTI