CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Franceze, François Hollande

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, am onoarea și deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de alese urări de pace și prosperitate continuă pentru poporul francez.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a remarca intensitatea relațiilor bilaterale existente între Republica Moldova și Republica Franceză, bazate pe încredere și respect reciproc. Totodată, țin să reiterez dorința fermă a țării mele de a consolida cooperarea moldo-franceză în diverse domenii de interes comun, precum și de a promova democrația și valorile europene.

Vă rog să acceptați, Excelenţă, asigurările înaltei mele consideraţii.