Mesaj de felicitare adresat Preşedintelui Republicii Belarus, Aleksandr Lukaşenko

Stimate Aleksandr Grigorievici,

Sînt nespus de bucuros să Vă transmit cele mai sincere şi cordiale felicitări cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Belarus.

De-a lungul acestui sfert de secol parteneriatul nostru a cunoscut o temeinică dezvoltare şi consolidare, fiind fundamentat pe principiile prieteniei şi cooperării. În această perioadă Moldova şi Belarus au dat dovadă de deschidere, demonstrîndu-şi capacitatea de a identifica soluţii optime atît la nivel bilateral, cît şi în context multilateral. Totodată, ţările noastre au obţinut succese considerabile în consolidarea suveranităţii  şi poziţiilor lor pe arena internaţională şi au realizat importante transformări economice.

Am convingerea că dialogul politic plenar, legăturile comercial-economice reciproc avantajoase, cooperarea umanitară şi culturală între Republica Moldova şi Republica Belarus se vor întări şi dezvolta şi de acum încolo, în beneficiul ţărilor şi popoarelor noastre.

Dorindu-i poporului belarus prieten fericire, pace şi prosperitate, Vă rog să acceptaţi, Stimate Aleksandr Grigorievici, asigurarea înaltei mele consideraţii.