CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Muntenegrului, Filip Vujanović

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naţionale a Muntenegrului, am o deosebită plăcere de a Vă adresa, în numele meu şi al poporului Republicii Moldova, cordiale felicitări, însoţite de sincere urări de pace şi bunăstare continuă pentru cetățenii muntenegreni.

Evenimentul este o ocazie aparte pentru a menţiona că urmărim cu interes și satisfacție progresele realizate de ţara Dumneavoastră în parcursul de aliniere la standardele euroatlantice. În această ordine de idei, reafirm disponibilitatea Republicii Moldova de a depune şi mai departe eforturi susţinute în vederea extinderii și diversificării cooperării dintre ambele noastre  state, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană.

În speranța unei colaborări fructuoase, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.