Mesaj de felicitare adresat Președintelui Franței, Emmanuel Macron, cu ocazia zilei sale de naștere

EXCELENŢĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere și calde felicitări cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere.

În acest context aniversar, țin să-mi exprim satisfacția vizavi de caracterul ascendent al relațiilor tradiționale de prietenie existente între Republica Moldova și Republica Franceză, bazate pe valori și idealuri comune. Vreau să reconfirm, totodată, importanța pe care o acordă țara mea aprofundării parteneriatului moldo-francez, precum și disponibilitatea Republicii Moldova de a consolida dialogul în domenii prioritare, spre beneficiul popoarelor noastre, în spiritul colaborării reciproc avantajoase.

Dorindu-Vă multă sănătate și spor în activitatea Dumneavoastră de mare responsabilitate, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.