CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Federal al Republicii Federale Germania, Frank-Walter STEINMEIER

Stimate Domnule Președinte Federal,

Cu ocazia sărbătorii naționale Ziua Unității Germane, am deosebita plăcere 
să Vă adresez, în numele cetățenilor Republicii Moldova și al meu personal, sincere și cordiale felicitări, împreună cu urări de prosperare întregii națiuni germane.

Menționez în mod aparte că Republica Moldova apreciază înalt nivelul 
cooperării moldo-germane, dar și sprijinul oferit de Republica Federală Germania în susținerea proceselor de modernizare a țării. Popoarele noastre au o relație de prietenie și încredere verificată în timp și confirmată plenar de intensitatea dialogului social, economic și sectorial. Consider că există premise perfecte pentru aprofundarea în continuare a parteneriatului interstatal.

Totodată, am toată certitudinea că extinderea și diversificarea colaborării 
moldo-germane va contribui la avansarea proiectului unic european prin afirmarea unității și stabilității Continentului în beneficiul oamenilor.

Folosesc acest prilej solemn pentru a Vă transmite, Excelență, urări de sănătate și bunăstare și Vă rog să acceptați asigurarea distinsei mele prețuiri.