Mesaj de felicitare adresat Prea Onorabilului David Johnston, Guvernatorul General al Canadei

EXCELENŢĂ,

 

Am o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele meu și al poporului Republicii Moldova, cordiale felicitări cu ocazia Sărbătorii Naţionale – Ziua Canadei.

Cu certitudine, de-a lungul ultimilor ani, Canada a devenit un partener privilegiat şi de încredere pentru Republica Moldova, iar relaţiile bilaterale s-au consolidat apreciabil atît pe plan politic, la nivelul dialogului interparlamentar, cît şi pe dimensiunea colaborării pe multiple planuri, fiind  dovadă  a  unei  asocieri  valoroase  și  solide.

Ziua Națională a Canadei este un prilej aparte de a Vă aduce sincere mulţumiri pentru sprijinul acordat ţării mele în această perioadă importantă de implementare a agendei prioritare de reforme şi de a reafirma întreaga noastră disponibilitate întru fortificarea legăturilor de cooperare în domeniul apărării, securităţii, diversificării energetice şi întăririi statului de drept.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi realizări în exercitarea mandatului Dumneavoastră de mare răspundere, precum și adresînd urări de prosperitate și pace pentru poporul canadian prieten, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea  distinsei  mele consideraţii.