CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare, adresat Maiestăţii Sale, Regelui Philippe Al Belgienilor

MAIESTATE,

 Ziua Naţională a Regatului Belgiei îmi oferă deosebita plăcere și onoare de a Vă transmite, în numele meu și al poporului Republicii Moldova, sincere și cordiale felicitări.

Cu această ocazie specială, îmi exprim profunda apreciere pentru relaţiile moldo-belgiene, care se dezvoltă în spirit de prietenie şi susținere constantă reciprocă, dar și adânca gratitudine pentru sprijinul consistent acordat de către Regatul Belgiei proceselor de reformare şi modernizare a țării mele.

Cu toată convingerea, reafirm disponibilitatea Republicii Moldova de a intensifica dialogul bilateral dintre statele noastre pe diverse paliere sub semnul armoniei și stabilității, în beneficiul ambelor popoare.

În speranța unei colaborări avantajoase, cu alese urări de sănătate și prosperitate continuă pentru Dumneavoastră personal, pentru familia regală și întreg poporul belgian, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, asigurările deosebitei mele consideraţii.