CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Egils Levits, Președintele Republicii Letonia

EXCELENȚĂ,

Cu ocazia celebrării celei de-a 101-a aniversări a proclamării independenței Republicii Letonia am deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cordiale felicitări, însoţite de urări de pace şi bunăstare pentru Excelența Voastră şi pentru cetățenii letoni.

Folosind acest frumos prilej, doresc să evidenţiez relaţiile de prietenie şi cooperare dintre ţările noastre, bazate pe valori şi obiective comune. În special, țin să exprim recunoștință pentru sprijinul politic consecvent, pentru expertiza și asistenţa oferite de Letonia în procesul de implementare a reformelor sectoriale în Republica Moldova.

Discuţiile deschise şi consistente despre perspectivele de dezvoltare a dialogului bilateral pe care le-am avut la New-York, în septembrie curent, îmi întăresc convingerea că bunele legături de colaborare moldo-letone vor cunoaște și pe viitor o dinamică ascendentă în interesul ambelor state.

Reiterînd urările de prosperitate și progres pentru poporul leton, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările înaltei mele consideraţii.