CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Alexandr Lukaşenko, Preşedintele Republicii Belarus

EXCELENŢĂ,

 

Cu o deosebită plăcere Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere felicitări cu prilejul sărbătorii naţionale a Republicii Belarus – Ziua Independenţei. Vă doresc multă putere de muncă, bunăstare şi succese în activitatea de mare răspundere, iar cetățenilor belaruși pace  şi  prosperitate.

Folosind această ocazie, remarc realizările semnificative ale țării Dumneavoastră în diverse direcții, precum dezvoltarea economică, asigurarea înaltelor standarde sociale, dar şi în promovarea unei politici externe responsabile şi consecvente. Cu o deosebită satisfacţie constat că avansarea dialogului politic bilateral şi dinamica relaţiilor moldo-belaruse, în spiritul prieteniei tradiționale și înţelegerii reciproce, corespund intereselor fundamentale ale popoarelor ambelor state.

Asigurîndu-Vă de sprijinul Republicii Moldova pentru fortificarea parteneriatului strategic dintre țările noastre, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările  mele  de  profundă  consideraţie.