CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat de președintele Timofti Președintelui Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa

EXCELENŢĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, sincere şi cordiale felicitări cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Portugheze.

Folosesc această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima ferma convingere că bunele relaţii existente între țările noastre vor cunoaşte și de acum înainte o dezvoltare ascendentă, pentru valorificarea mai activă a potenţialului cooperării moldo-portugheze, în multiple domenii de interes comun.

De asemenea, ţin să subliniez că Republica Moldova contează în continuare pe sprijinul țării Dumneavoastră în realizarea obiectivului său strategic – integrarea europeană.

Reiterînd urările alese, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările înaltei mele consideraţii.