CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Maiestății Sale, Regelui Felipe al VI-lea al Spaniei

MAIESTATE,

În numele cetățenilor Republicii Moldova și al meu personal, am onoarea și deosebita plăcere să adresez Maiestății Voastre și întregului popor spaniol sincere felicitări cu prilejul Zilei Naționale a Regatului Spaniei, însoțite de urări de pace și prosperare continuă.

Cu această frumoasă ocazie, constat cu satisfacție evoluția ascendentă a colaborării moldo-spaniole și exprim gratitudine pentru sprijinul important și permanent pe care Regatul Spaniei îl oferă Republicii Moldova în procesul de modernizare.

Totodată, țin să Vă asigur de interesul aparte pe care îl acordă țara mea aprofundării relațiilor de prietenie moldo-spaniole, în vederea valorificării pe deplin a potențialului de cooperare în cele mai diverse domenii. Sunt ferm convins că prin eforturi comune vom reuși să fortificăm parteneriatul reciproc avantajos, contribuind astfel la apropierea dintre statele și popoarele noastre.

Reiterând urările de progres și bunăstare națiunii spaniole, Vă rog să acceptați, Maiestate, expresia distinsei mele considerații.