CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul Zilei Științei

Stimați membri ai comunității științifice,

Anual, la 10 noiembrie, în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Științei, în acord cu Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, marcată la nivel global. Cu această frumoasă ocazie, Vă adresez cordiale felicitări, însoțite de înalta apreciere a dedicației cu care slujiți, în modul cel mai frumos, Știința.

Cercetarea și inovarea reprezintă domeniul menit să găsească răspunsuri la cele mai dificile și mai importante necunoscute ale vieții, probleme a căror rezolvare să aibă impact direct asupra bunăstării oamenilor. Totodată, dimensiunea cercetării și inovării cere de la persoanele implicate în acest dificil și sinuos proces insistență, minuțiozitate și încredere de nezdruncinat în reușită.

Având deplina convingere că doar o societate fundamentată pe cunoaștere și adevăr are un viitor sigur, îmi exprim respectul pentru întreaga comunitate academică din țara noastră, care, astăzi, parcurge momente dificile. Sunt încrezător în potențialul intelectual afirmat și în tinerii cercetători ai Republicii Moldova, prin care știința națională are prezent și o valoroasă zi de mâne.

Vă urez sănătate, succese remarcabile pe plan profesional și personal și cât mai multe momente de împlinire sufletească.