CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul Zilei Naționale a Vinului

STIMAȚI  VITICULTORI  ŞI  VINIFICATORI,

 

Cu prilejul Zilei Naționale a Vinului – sărbătoare a celei mai nobile băuturi, Vă adresez calde felicitări, exprimîndu-mi admirația pentru răbdarea și înțelepciunea cu care depuneți muncă și suflet în produsele vitivinicole moldovenești.

În Republica Moldova, celebrarea, la nivel național, a culesului și prelucrării strugurilor  este un obicei frumos păstrat cu drag mai mult decît în oricare altă parte. Această omagiere subliniază și reamintește frumusețea și potențialul naturii  cu  care  este  înzestrată  țara  noastră.

Ospitalier din fire, poporului nostru îi face plăcere să ofere cu mare bucurie tot ce are mai de preț. Astfel, Ziua Națională a Vinului, sărbătorită la Chișinău, a devenit atracție turistică în regiune, iar Dumneavoastră, viticultorii şi vinificatorii din Moldova, sînteţi cei care, cu onoare și demnitate, faceți cunoscut bunul nume al țării noastre.

Pe bună dreptate, ramura vinicolă este una dintre cele mai importante pentru economia Republicii Moldova, producător tradițional de vinuri, afirmat pe parcursul mai multor decenii. În acest sens, anume cei care şi-au legat destinul de cultivarea viței-de-vie şi de vinificație – o străveche îndeletnicire a moldovenilor – promovează imaginea Republicii Moldova ca țară vitivinicolă pe arena internațională.

Chiar dacă, în ultimii ani, sectorul vitivinicol moldovenesc se confruntă  cu probleme care se fac simțite la toate nivelurile, Dumneavoastră le depășiți cu demnitate și reușiți să înregistrați rezultate îmbucurătoare, iar producția vinicolă națională continuă să cucerească, prin calitățile sale incomparabile, noi piețe de desfacere și își recapătă încrederea vechilor parteneri.

În context, țin să Vă asigur de întreaga mea susținere în dezvoltarea durabilă a viticulturii și vinificației moldovenești. Or, vinul este și rămîne a fi element distinctiv în istoria societății noastre, este cartea noastră de vizită. Dacă, la nivel mondial, viticultura și vinificația este percepută drept artă, atunci specialiștii autohtoni sînt maeștri emeriți. De asemenea, cred cu tărie că trebuie să încurajăm consumul educat și responsabil de vin într-o comunitate dornică de calitate îmbinată armonios                         cu pasiune.

Reiterez felicitările mele cu ocazia Zilei Naționale a Vinului, dorind tuturor viticultorilor și vinificatorilor să aibă parte de condiții climaterice favorabile, sănătate, inspirație și apreciere.