CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare

Stimaţi lucrători din complexul agroindustrial,

Cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare, Vă adresez Dumneavoastră – celor prin a căror muncă este asigurat progresul sectorului agroindustrial al țării – sincere și cordiale felicitări.

Această sărbătoare este considerată una сu semnificație deosebită. Or, în Republica Moldova, creșterea economică și bunăstarea fiecărui cetățean depind, în mare măsură, de succesele în agricultură.

Hărnicia, devotamentul şi responsabilitatea lucrătorului din complexul agroindustrial și, în special, ale țăranului devotat gliei strămoșești sînt răsplătite prin recoltele obținute. Anume prin truda agricultorilor ne este garantată hrana. Asigurarea securității alimentare a țării este o provocare ce necesită o abordare complexă.

Cunoaștem numeroasele probleme care pun în dificultate activitatea agricultorilor din țară. Creșterea calității produselor agricole autohtone depind în mare parte de valorificarea eficientă și calitativă a Pămîntului, cea mai mare bogăție de care dispunem și pe care sîntem obligați să o păstrăm și pentru generațiile viitoare. În Republica Moldova agricultura poate și trebuie să devină o afacere profitabilă și competitivă.

Totodată, convingerea mea este că doar prin eforturile tuturor celor implicați în acest proces vom depăși problemele din sectorul agroindustrial. Experiența Dumneavoastră, împreună cu susținerea și implicarea factorilor de decizie, cu siguranță, vor contribui la intensificarea relațiilor comerciale externe ale Republicii Moldova în Est, dar și în Vest.

Celebrînd astăzi munca și profesionalismul Dumneavoastră, Vă doresc multă sănătate, bunăstare și belșug în toate.