CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu ocazia Zilei lucrătorului din silvicultură

Stimați lucrători din domeniul silviculturii,

Vă adresez sincere felicitări cu prilejul sărbătorii Dumneavoastră profesionale pe care o consemnați, tradițional, în a treia sâmbătă a lunii septembrie.

Fiind, de-a dreptul, apărătorii naturii, Dumneavoastră, stimați silvicultori, îi ocrotiți măreția prin munca ce o depuneți: protejând, dezvoltând și administrând patrimoniul național forestier și cinegetic.

Pentru Republica Moldova, pădurile constituie un adevărat dar, or, slăviții codri seculari, la a căror inimă a crescut neamul nostru, nu doar ne duc faima meleagului, dar și oferă vieții noastre continuitate, prin contribuția decisivă la menținerea biodiversității, la prevenirea eroziunii, la ameliorarea calității apelor și, la fel de important, la depoluarea aerului. 

Valoarea pădurilor, a fâșielor forestiere este de neprețiut ‒ mai ales în timpurile actuale, când schimbările climaterice au luat un curs de declin și doar prin responsabilitatea și profesionalismul fiecăruia dintre Dumneavoastră, pădurari, maiștri, ingineri, putem conserva genofondul forestier autohton, putem extinde suprafețele acoperite cu arbori, conferindu-i vitalitate palmei noastre de pământ.

Stimați silvicultori, 

Vă îndemn să păstrați productivitatea sporită a muncii Dumneavoastră în vederea elaborării și implementării politicilor eficiente în domeniul silvic, a proiectelor și programelor naționale și internaționale, pentru a proteja și dezvolta fondul forestier, flora și fauna și pentru a le transmite, mai bogate, mai frumoase și mai sănătoase, copiilor și nepoților noștri. Iar pentru aceasta aveți întregul meu sprijin.

Asigurându-Vă de stima mea, Vă doresc multă sănătate, bunăstare în casă, noi realizări și perseverență în apărarea și protejarea riguroasă a naturii!