CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu ocazia Zilei Financiarului

Stimați angajați ai sistemului financiar,

Cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Financiarului, Vă adresez cordiale 
felicitări și cele mai sincere urări de sănătate, fericire și prosperitate.

Misiunea financiarului reprezintă o activitate bine chibzuită și responsabilă de 
asigurare a unui sistem financiar eficient și stabil, fiind o condiție sine qua non a dezvoltării socioeconomice durabile a oricărei țări. În lumea modernă, această activitate comportă riscuri globale și regionale semnificative, solicită financiarului un nivel ridicat de competență și dăruire, abilitatea de a gândi strategic, de a depăși crizele, de a vedea lumea, țara și omul prin prisma documentelor și cifrelor.

Astăzi, obiectivul major pe care urmează să-l realizați este cel de a menține 
stabilitatea financiară a țării noastre, de a găsi soluții optime pentru a preveni dezechilibrul financiar în condițiile de surmontare a consecințelor social- economice ale pandemiei. Am certitudinea că veți răspunde, ca și mai înainte, cu multă demnitate la aceste noi provocări, or, Dumneavoastră aveți cunoștințele și abilitățile necesare, integritatea și profesionalismul fiind principalele criterii de care vă ghidați.

Vă aduc profunde mulțumiri pentru contribuția Dumneavoastră semnificativă la 
dezvoltarea și prosperarea societății noastre și Vă doresc multă sănătate și succes în munca pe care o prestați.