Mesaj către locuitorii municipiului Chișinău

DRAGI PRIETENI,

Astăzi cinstim una dintre cele mai frumoase sărbători ale Chișinăului –Hramul orașului ‒ „Acoperămîntul Maicii Domnuluiˮ ‒ și celebrăm împlinirea a 581 de ani de la prima atestare documentară a localității.
Fiind un oraș cu vechi tradiții, Chișinăul nostru drag a reușit să păstreze de-a lungul anilor patrimoniul constituit de secole și să-și sporească potențialul, datorită onestității și asiduității fiecăruia dintre noi, devenind astfel un veritabil centru al vieții social-economice, politice și culturale a țării.

În contextul timpurilor actuale, evoluția infrastructurii și menținerea ordinii firești a orașului sînt corelate de contribuția noastră zilnică la fortificarea bunului nume al capitalei. De aceea, cred cu tărie că principala misiune, pe care trebuie neapărat s-o îndeplinim, este să creștem nivelul de modernizare a orașului și calitatea vieții noastre, dezvoltînd diverse programe și proiecte și luînd parte la soluționarea problemelor stringente. La rîndul meu, țin să Vă asigur că voi întreprinde toate măsurile necesare pentru a înfăptui acest deziderat, în beneficiul întregii țări.

Or, Chișinăul nu este doar al chișinăuienilor, ci și al tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Vă doresc, stimați prieteni, ca acest eveniment remarcabil să aducă în inimile Dumneavoastră cît mai multă împlinire și liniște, iar în urbe – pace, bună înțelegere și solidaritate interumană. Doar astfel, împreună, vom reuși să depășim toate dificultățile și să făurim un viitor mai sigur şi mai prosper pentru urmașii noștri.