Mesaj aniversar pentru Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev

Stimate Ilham Heydarovici,

Cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere, Vă rog să acceptați cele mai calde și cordiale felicitări împreună cu urări de multă sănătate, viață lungă, spirit tânăr și împlinire a tuturor gândurilor și aspirațiilor.

Astăzi, Azerbaidjanul este, sub conducerea Dumneavoastră, un factor de stabilitate atât la nivel regional, cât și la cel internațional. Datorită politicii interne și externe echilibrate pe care o promovați, țara a realizat progrese semnificative în toate domeniile de dezvoltare social-politică și socioeconomică, înfăptuiește ample transformări și reforme eficiente menite să sporească bunăstarea poporului, precum și să-i consolideze autoritatea pe arena internațională.

Folosesc această ocazie pentru a Vă exprima profundă apreciere pentru contribuția Dumneavoastră semnificativă la întărirea legăturilor dintre statele noastre prietene. În acest context, reiterez interesul pentru dezvoltarea în continuare a cooperării moldo-azere în diferite domenii, cooperare care satisface pe deplin interesele pe termen lung ale popoarelor noastre.

Urându-Vă  din toată inima pace, mult bine, bunăstare și noi succese în beneficiul Azerbaidjanului, Vă rog să acceptați, Stimate Ilham Heydarovici, expresia înaltei mele considerații.

Sincere felicitări și urări de bine rudelor și prietenilor Dumneavoastră.