CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare

Stimaţi lucrători din complexul agroindustrial,

Cu ocazia Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare, Vă adresez sincere și cordiale felicitări.

Datorită efortului, responsabilității și muncii Dumneavoastră este asigurată activitatea sectorului agroindustrial al țării. Iar de truda Dumneavoastră depinde bunăstarea fiecăruia dintre noi.

Cunoaștem anevoințele agricultorilor. Creșterea calității produselor autohtone este influențată în mare parte de lucrarea eficientă și efectivă a Pămîntului ‒ cea mai mare bogăție de care dispunem și pe care sîntem obligați să o păstrăm și pentru generațiile viitoare.

În timpurile prezente, asigurarea securității alimentare a țării este o provocare ce necesită o abordare complexă. Este nevoie să recunoaștem lacunele din sistem și să lucrăm la fiecare segment în parte. Or, perfecționarea legislației și racordarea ei la standardele internaționale, ținînd cont de specificul național, este o necesitate categorică. Cu atît mai mult că amplasarea geopolitică a țării permite extinderea ariei de colaborare. Iar aici am convingerea că experiența Dumneavoastră, împreună cu susținerea și implicarea factorilor de decizie, va contribui la intensificarea relațiilor comerciale externe ale Republicii Moldova atît cu Estul, cît și cu Vestul.

Este primordială, în context, și mai întîi de toate, modernizarea cadrului normativ național în ce privește politicile de protecție a solului, de utilizare a tehnologiilor avansate, sporirii competitivității și  productivității sectorului.

Astfel, nutresc certitudinea că doar prin eforturile noastre, ale tuturor celor cărora le pasă de prosperitatea gliei strămoșești, vom depăși greutățile.

Stimați lucrători, celebrînd munca și profesionalismul Dumneavoastră, Vă doresc multă sănătate, vreme favorabilă și belșug în toate.

În nume personal, prezint plecăciuni omului care lucrează nemijlocit, cu trudă și dăruire, Pămîntul.