CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J Cu prilejul împlinirii a 28 de ani de la fondarea BPDS „FULGER”

Stimaţi colaboratori ai „FULGER”,

Vă adresez sincere și alese felicitări cu prilejul împlinirii a 28 de ani de la fondarea uneia dintre structurile de elită ale Ministerului Afacerilor Interne - Brigada de Poliție cu Destinație Specială „FULGER”.

Pe parcursul anilor, efectivul Brigăzii a servit cu credință Patria, înscriind în palmares multiple fapte de vitejie, mărturii ale spiritului patriotic şi ataşamentului faţă de valorile general-umane pe care este construită societatea.

Sunt convins că, în continuare, veți depune tot efortul spre apărarea cu sfințenie a independenței, suveranității, ordinii publice și statului de drept.

Adresez urări de bine și veteranilor Brigăzii, care au contribuit semnificativ la formarea structurii, păstrînd și promovînd tradiţiile artei militare în spiritul idealurilor „Patrie, Datorie, Lege”.

Vă doresc tuturor Dumneavoastră, celor care stați la straja ordinii şi a dreptăţii, multă sănătate, succes şi noi realizări în activitatea pe care o desfăşuraţi întru binele şi prosperarea ţării.