CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu ocazia aniversarii a XXVIII-a de la crearea Armatei Naționale

Doamnelor și domnilor militari,
angajați civili și veterani ai Armatei Naționale,

Vă adresez cordiale felicitări cu prilejul Zilei Armatei Naționale și Vă exprim gratitudine pentru devotament, profesionalism, pricepere și viață puse în slujba Patriei.
Simbolizând vitejie și putere, patriotism și sacrificiu, onoare și adevăr, Armata noastră reprezintă astăzi continuitatea tradițiilor strămoșești de a servi cu cinste și demnitate poporul și pământul țării. Cu certitudine, rolul Armatei este unul primordial într-o societate, și nu doar acolo unde persistă un conflict interuman, ci și acolo unde capacitățile oamenilor simpli nu sunt suficiente. Vă asigur că populația apreciază înalt sprijinul pe care l-ați oferit autorităților locale în acest an atât la deszăpezire, cât și la fortificarea sistemelor de protecție împotriva inundaților. Vă exprim prețuire pentru intervenția în dezamorsarea și nimicirea obiectelor explozive periculoase, rămase pe teritoriul țării din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Gânduri bune și militarilor noștri care veghează liniștea și pacea pe segmentul transnistrean, în cadrul Forțelor Mixte de Menținere a Păcii în Zona de Securitate a Republicii Moldova.
În calitate de Comandant Suprem al Forțelor Armate, reiterând faptul că Republica Moldova este un stat neutru, apreciez înalt corectitudinea în îndeplinirea atribuțiilor constituționale și prestația contingentului moldovenesc în cadrul exercițiilor și misiunilor internaționale. Asigurând liniștea civililor în teatre militare, nu doar ajutați oamenii, ci și puneți numele Republicii Moldova la loc de cinste printre statele care condamnă războiul, ura interetnică și discriminarea de orice fel.
În serviciul militar în termen, prin contract sau în rezervă, angajați civili sau veterani ai Armatei naționale, Dumneavoastră sunteți, în primul rând, cetățeni ai Republicii Moldova, oamenii față de care statul are obligațiuni. Vreau să vă încredințez că vom susține inițiativele Ministerului Apărării pentru a îmbunătăți protecția socială și juridică a militarilor și familiilor lor. În acest context, vreau să transmit recunoștință membrilor familiilor Dumneavoastră pentru co-participare la actul de apărare și slujire Patriei. Liniștea de acasă, înțelegerea și acceptarea celor dragi este garanția unui serviciu devotat țării, pe care noi toți îl așteptăm de la Dumneavoastră.

Stimați militari,

Vă felicit încă o dată cu ocazia celei de-a XXVIII-a aniversări a Armatei Naționale. Vă urez multă sănătate, statornicie în gânduri și în acțiuni, credință în valorile naționale și viitorul Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru faptul că, în ciuda tuturor greutăților, ați ales să reprezentați cu cinste, să apărați cu devotament și să Vă iubiți necondiționat Patria.

La mulți ani, Armata Națională!