CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Discursuri și mesaje

Mesajul transmis de președintele Timofti, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Estonia

Apreciind înalt dinamica pozitivă a relaţiilor dintre ţările noastre, nutresc convingerea că, prin eforturi comune, cooperarea moldo-estoniană va cunoaşte şi pe viitor o dezvoltare ascendentă. Totodată, ţin să Vă mulţumesc pentru sprijinul constant pe care Republica Estonia îl acordă Republicii Moldova în vederea implementării agendei de reforme prevăzute de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, care ne apropie şi mai mult de atingerea obiectivelor strategice pe care le urmărim.